Phát hiện nhiều sai phạm tại Dự án Bắc Thăng Long - Vân Trì

ngày 11/12/2015

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận thanh tra tại Dự án Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì (Hà Nội).

Phát hiện nhiều sai phạm tại Dự án Bắc Thăng Long - Vân Trì

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ UBND Hà Nội và chủ đầu tư chậm thực hiện dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 10/1997, nhưng phải đến đầu năm 2002 mới được triển khai thực hiện. UBND Hà Nội không thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết sát với thực tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến tổng mức đầu tư và quy mô dự án phải điều chỉnh bổ sung tới 4 lần.

Tại một số gói thầu của Dự án, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số sai phạm. Cụ thể, tại gói thầu CP2 - Hệ thống đường và hệ thống thoát nước sử dụng vốn ODA, chủ đầu tư ban hành 8 quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán của gói thầu CP2, nhưng đều không thẩm tra, thẩm định khối lượng, vi phạm các quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những sai phạm tại một số gói thầu bổ sung sử dụng nguồn vốn trong nước để hoàn thiện các hạng mục công trình dở dang của gói thầu CP2 do hiệp định vay vốn ODA kết thúc và bổ sung thực hiện giai đoạn 2 của gói thầu CP1. Nhiều hạng mục đã được chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu không đúng với thực tế.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán