IBSC mua Công ty Quản lý quỹ Dầu khí toàn cầu

ngày 01/07/2015

UBCK vừa có quyết định chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của CTCP Quản lý quỹ Dầu khí toàn cầu.

IBSC mua Công ty Quản lý quỹ Dầu khí toàn cầu

Theo đó, CTCK IB (IBSC) mua hơn 2,22 triệu cổ phiếu của công ty này, qua đó sở hữu 74,17% vốn điều lệ. Trước khi thực hiện giao dịch, IBSC chưa từng nắm cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Dầu khí toàn cầu.

Chủ tịch IBSC Ngô Phương Chí cho biết, sau khi giao dịch hoàn tất, IBSC tái cấu trúc CTCP Quản lý quỹ Dầu khí toàn cầu thành công ty con, để đảm đương mảng tự doanh cho IBSC, giúp hoạt động của IBSC chuyên nghiệp, minh bạch hơn. Chiến lược hoạt động của CTCP Quản lý quỹ Dầu khí toàn cầu là trước mắt tập trung quản lý hiệu quả quỹ thành viên, sau đó mới tính đến quản lý các quỹ mở.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán