JVC: Lợi nhuận quý IV tăng 4 lần cùng kỳ

ngày 05/02/2015

Theo CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC), quý IV/ 2014, Công ty đạt 70,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gần 4 lần so với cùng kỳ 2013.

JVC: Lợi nhuận quý IV tăng 4 lần cùng kỳ

Như vậy, lũy kế cả năm 2014, JVC đạt lợi nhuận sau thuế 177,7 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ đạt 41 tỷ đồng. Niên độ tài chính năm 2014 (kéo dài từ 1/1/2014 đến 31/3/2015), JVC đặt mục tiêu 140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nên Công ty đã vượt 26,7% kế hoạch lợi nhuận trước thời gian một quý.

Theo JVC, hoạt động Công ty phục hồi mạnh mẽ do sau thời gian gián đoạn, Chính phủ đã giải ngân trở lại cho các dự án cũ và mới. Cuối năm 2014, JVC vừa hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ lên 1.125 tỷ đồng, đầu tư các dự án trung tâm kỹ thuật cao tại các bệnh viện, xe khám chữa lưu động cũng như bổ sung thêm nguồn vốn lưu động.

Với một số dự án đang triển khai, một số dự án chuyển quyết toán từ cuối năm 2014 sang 2015, dự kiến quý I/2015, JVC sẽ hạch toán thêm 90 - 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nâng lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2014 lên khoảng 270 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán