KBC phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu

ngày 20/01/2015

Ngày 16/1, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) thông báo về việc phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đạt 100% khối lượng trái phiếu chào bán. 

KBC phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, trái phiếu chuyển đổi KBC (KBC-TPCDD2014) có mệnh giá 1 tỷ đồng/TP đã được bán cho 6 NĐT (2 tổ chức nước ngoài và 4 tổ chức trong nước). Ngày phát hành là 23/12/2014, ngày hoàn thành đợt chào bán là 14/1/2015. Trái phiếu có thời hạn 3 năm; lãi suất 8%/năm.

Trái phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Theo phương án phát hành, giá chuyển đổi không thấp hơn 15.000 đồng/CP. Lượng cổ phiếu khi chuyển đổi tương đương 80 triệu cổ phiếu, xấp xỉ 2% vốn điều lệ.

Mục đích của các đợt phát hành trên nhằm tái cấu trúc các khoản vay, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư vào các công ty con... KBC hiện có vốn điều lệ 3.957 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán