KDC: Ông Trần Lệ Nguyên đã mua hơn 9 triệu cổ phiếu

ngày 28/09/2015

Cổ đông nội bộ CTCP Kinh Đô (mã KDC – HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của công ty.

KDC: Ông Trần Lệ Nguyên đã mua hơn 9 triệu cổ phiếu

Cụ thể, ông Trần Lệ Nguyên ,Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, đã mua vào 9.024.370 cổ phiếu KDC và nâng sở hữu lên 25.930.867 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 11,027%.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Nguyên đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, nhưng do thời gian quá ngắn nên chỉ mua được số cổ phiếu như trên.

Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 1/8 đến 18/9. Trong thời gian này, giá cổ phiếu KDC đã giảm từ 26.500 đồng/CP xuống còn 23.800 đồng/CP. Ước tính, ông Nguyên đã chi ra khoảng 215 tỷ đồng để mua hơn 9 triệu cổ phiếu KDC.

Như vậy, sau giao dịch này, tổng sở hữu của cá nhân ông Nguyên và các cá nhân, tổ chức có liên quan được nâng lên hơn 44 triệu cổ phiếu, chiếm 18,81% vốn của KDC. Trong đó, công ty nơi ông Nguyên giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc là Công ty TNHH Đầu tư Kido nắm gần 16,9 triệu cổ phiếu KDC (tỷ lệ 7,17%).

Nguồn Tin nhanh chứng khoán