Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 62.000 khoản chi chưa đủ thủ tục

ngày 23/12/2020

Đây là thông tin được lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) chia sẻ trong cuộc họp báo chuyên đề kết quả công tác trọng tâm năm 2020 trên toàn hệ thống diễn ra sáng nay (23/12).

Theo lãnh đạo cơ quan quản lý ngân quỹ, tính đến ngày 21/12, lũy kế thu ngân sách Nhà nước năm đã đạt 1,378 triệu tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 1,166 triệu tỷ, bằng 92,29% dự toán năm. Số thu từ dầu thô đạt 33.974 tỷ, bằng 96,52% dự toán năm, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 176.726 tỷ đồng, tương đương 84,96% so với dự toán.

Trong kiểm soát chi ngân sách, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 15/12, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát 993.729 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán chi thường xuyên năm của ngân sách Nhà nước qua Kho bạc (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Kho bạc Nhà nước từ chối thực hiện thanh toán 39,6 tỷ đồng do không đúng quy định.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 62.196 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định và đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, từ chối thực hiện thanh toán 39,6 tỷ đồng.

Trong hoạt động chi đầu tư, đến giữa tháng 12 năm nay, số giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 đạt 356.809 tỷ trên 471.789 tỷ đồng, tương đương 75,6% kế hoạch năm và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Số giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 64.941 tỷ trên tổng số 94.972 tỷ đồng, tương đương 68,4%.

Cũng thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 51,9 tỷ đồng tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh nhưng chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định…

Riêng với hoạt động chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đến ngày 17/12, tổng số chi theo Nghị quyết 37 đã đạt 1.220 tỷ và số chi theo Nghị quyết 42 là 12.820 tỷ đồng.

Trong công tác huy động vốn cho ngân sách, đến ngày 22/12, Kho bạc Nhà nước đã huy động tổng cộng 320.929 tỷ đồng, tương đương 94,6% kế hoạch năm (bao gồm cả kế hoạch được Bộ Tài chính giao đầu năm và kế hoạch giao bổ sung). Trái phiếu Chính phủ phát hành mới có kỳ hạn bình quân là 13,93 năm, thấp hơn năm trước 0,49 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,87%/năm, thấp hơn 1,64 điểm % và kỳ hạn còn lại của doanh mục trái phiếu là 8,37 năm. Theo đó, hiện lãi suất phát hành trái phiếu của Việt Nam đối với kỳ hạn 10 năm đang ở mức thấp thứ 3 khu vực Đông Nam Á.

Theo tiến độ hiện nay, dự kiến đến 31/12, Kho bạc Nhà nước sẽ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn được Bộ Tài chính giao.


Nguồn: Báo