Khó có cửa cho CTCK trực thuộc ngân hàng tăng vốn

ngày 20/01/2015

Có ít nhất 2 CTCK trực thuộc ngân hàng đã không được xem xét đồng ý với hồ sơ tăng vốn vào cuối năm 2014. 

Khó có cửa cho CTCK trực thuộc ngân hàng tăng vốn

Do là CTCK trực thuộc ngân hàng nên việc ngân hàng mẹ có được rót thêm vốn cho công ty con hay không phải nhận được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước.

Một trong những lý do các CTCK tăng vốn thường đưa vào hồ sơ là nhằm tăng năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN, ngân hàng không được rót vốn cho CTCK trực thuộc mở rộng đầu tư.

Để có thêm vốn hoạt động, đã có khoảng 5 CTCK trực thuộc ngân hàng lên kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Với thực tế như hiện nay, năm 2015 có thể diễn ra cuộc đua huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu của các CTCK.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán