Khối ngoại trở lại xu thế mua ròng nhẹ trong phiên đầu tuần

ngày 09/09/2014

Không còn giao dịch đột biến, nhà đầu tư nước ngoài trở lại trạng thái bình thường với lượng mua-bán khá cân đối khiến giá trị mua ròng chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng.

Khối ngoại trở lại xu thế mua ròng nhẹ trong phiên đầu tuần

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8.365.062 đơn vị và tổng giá trị đạt 306,75 tỷ đồng, giảm 40,16% về lượng và 43,5% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ra 6.216.901 đơn vị và tổng giá trị tương ứng đạt 269,9 tỷ đồng, giảm 59,75% về lượng và 61,42% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 2.148.161 đơn vị với tổng giá trị 36,85 tỷ đồng, trong khi phiên trước bán ròng 1.469.070 đơn vị, trị giá 156,71 tỷ đồng.

Nếu xét về giá trị, MWG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất đạt 19,29 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 137.050 đơn vị. Còn, nếu xét về khối lượng, ITA là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với 1.036.970 đơn vị, trị giá 9,73 tỷ đồng.

Trong khi đó, bốn cổ phiếu được thêm vào hoặc bớt ra khỏi rổ chỉ số FTSE Vietnam ETF đều bị bán khá mạnh. Trong đó, KDC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 419.860 đơn vị, trị giá 30,35 tỷ đồng. Ba cổ phiếu còn lại gồm GMD bị bán ròng 502.820 đơn vị, trị giá 16,97 tỷ đồng; FLC (2,21 tỷ đồng) và DIG (gần 80 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng, SSI là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 574.340 đơn vị và tổng giá trị tương ứng 16,91 tỷ đồng.

Cổ phiếu tạo đột biến tuần trước là VIC cũng trở lại trạng thái cân bằng. Khối ngoại chỉ còn mua ròng 118.350 cổ phiếu VIC với tổng giá trị hơn 6,72 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 2.278.600 đơn vị và tổng giá trị tương ứng 37,27 tỷ đồng, tăng 178,15% về lượng và 172,84% về giá trị so với phiên trước. Ngược lại, khối đã bán ra 1.122.649 đơn vị và tổng giá trị tương ứng 30,89 tỷ đồng, giảm 13,88% về lượng và 8,88% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1.155.951 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 6,38 tỷ đồng, trong khi phiên trước bán ròng 484.386 đơn vị, trị giá 20,24 tỷ đồng.

Trong đó, SHB là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 1.181.200 đơn vị, trị giá 11,57 tỷ đồng.

Tiếp đó, VND được mua ròng 292.000 đơn vị, trị giá hơn 5 tỷ đồng. Còn NTP và VCG cũng được mua ròng ở mức 2,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PVC vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất cả về khối lượng và giá trị với 309.537 đơn vị, tương ứng 10,82 tỷ đồng. Trong khi PVS chỉ bị bán ròng nhẹ với giá trị hơn 714 triệu đồng.

Ngoài ra, khối ngoại còn khá khá mạnh AAA với khối lượng bán ròng 155.300 đơn vị và tổng giá trị tương ứng 2,77 tỷ đồng.

Tính chung trên cả 2 sàn, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3.304.112 đơn vị với tổng giá trị 43,23 tỷ đồng; trong khi phiên trước bán ròng 1.953.456 đơn vị, trị giá 176,95 tỷ đồng.

Thanh Thúy

{fcomment}