LCG dừng đầu tư hai dự án tại Hà Nội

ngày 24/08/2015

CTCP Licogi 16 (LCG) vừa quyết định về việc không tiếp tục đầu tư Dự án Khương Thượng và Dự án Trũng Kênh tại Hà Nội, đồng thời ủy quyền cho Tổng giám đốc phối hợp với Giám đốc Bất động sản LCG thực hiện các thủ tục chuyển nhượng. 

LCG dừng đầu tư hai dự án tại Hà Nội

LCG tạm dừng hai dự án này vì nhận thấy tính hiệu quả không cao. Công ty sẽ tập trung phát triển một số dự án ở miền Nam.

Trong báo cáo mới nhất về LCG, CTCK Rồng Việt cho rằng, LCG có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, năng lực thi công tốt, kết quả kinh doanh có nhiều cải thiện. Do đó, Rồng Việt khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu LCG trong trung hạn. Hiện tại, LCG đang sở hữu quỹ đất lớn (gần 285 héc-ta) với giá vốn thấp ở Nhơn Trạch (Đồng Nai).

H.Vân

Nguồn Tin nhanh chứng khoán