Lợi nhuận quý IV/2014 của KLS giảm mạnh

ngày 23/01/2015

CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2014.

Lợi nhuận quý IV/2014 của KLS giảm mạnh

Cụ thể, năm 2014, KLS đạt 230,54 tỷ đồng doanh thu, tăng 37,51% năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 9,39 tỷ đồng, tăng 46,95% năm trước; doanh thu tự doanh 88,88 tỷ đồng, gấp 3,9 lần năm trước.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh đạt 28,26 tỷ đồng, trong khi năm trước được hoàn nhập 23,18 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 180 tỷ đồng, tăng 6,63% năm trước và lợi nhuận sau thuế 144,79 tỷ đồng, tăng 4,66% năm trước.

Tính riêng quý IV, Công ty đạt 38,24 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,6% cùng kỳ, trong đó đáng chú ý doanh thu tự doanh chỉ đạt 2,7 tỷ đồng, giảm 66,38% cùng kỳ. Dự phòng giảm giá chứng khoán là 4,28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái được hoàn nhập 41,92 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 19,89 tỷ đồng và 15,86 tỷ đồng, tương ứng giảm 60,42% và 61,06% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của KLS đạt 794,78 tỷ đồng, giảm 6,67% so với đầu năm. Khoản phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán lên đến hơn 66 tỷ đồng, gấp hơn 98 lần so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 148,66 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 22/1, KLS đứng nguyên ở mốc tham chiếu 10.600 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 840.000 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán