PLC lãi hơn 100 tỷ 6 tháng đầu năm 2014

ngày 19/08/2014

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2014. Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex  đạt doanh thu 3277 tỷ đồng, tăng 9,1% so với mức doanh thu 3.003,8 tỷ cùng kỳ năm ngoái

PLC lãi hơn 100 tỷ 6 tháng đầu năm 2014

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2014, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex đạt doanh thu 3277 tỷ đồng, tăng 9,1% so với mức doanh thu 3.003,8 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu từ sản phẩm dầu mỡ nhờn đạt trên 1,106 tỷ đồng, doanh thu từ mặt hàng nhựa đường đạt gần 1523 tỷ đồng, doanh thu từ hóa chất đạt 646 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ hàng hóa khác đạt hơn 3 tỷ đồng.

Tính riêng quý 2/2014, PLC đạt mức doanh thu thuần 1.622,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Tính chung, 6 tháng đầu năm, PLC đạt lợi nhuận gộp 464,3 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 133,8 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng quý 2, mức lợi nhuận gộp của PLC đạt 254,65 tỷ đồng, tăng 16,8% so với quý 2/2013.Điều đáng chú ý về chỉ tiêu lợi nhuận của PLC là mặc dù doanh thu lớn song do chi phí quá cao nên lãi ròng chỉ đạt 105,45 tỷ đồng giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Như vậy, tính đến hết quý 2, PLC thực hiện đạt trên 60% kế hoạch năm với mục tiêu lợi nhuận đạt 174,7 tỷ đồng


Mai Phương

{fcomment}