Lợi suất trái phiếu tăng trên thị trường thứ cấp

ngày 19/08/2014

 Lợi suất trái phiếu phân hoá giữa hai thị trường sơ cấp và thứ cấp.

 

Lợi suất trái phiếu tăng trên thị trường thứ cấp

 

Trong khi lợi suất vẫn suy yếu trên thị trường sơ cấp, thì đối với thị trường thứ cấp, lợi suất bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Các yếu tố vĩ mô được dự báo ổn định, lượng cung và cầu trên thị trường trái phiếu dồi dào là những yếu tố tích cực giúp lợi suất trên thị trường thứ cấp cải thiện trong tuần vừa qua sau 2 tháng sụt giảm mạnh.

Thị trường sơ cấp

9.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương được gọi thầu trong tuần 11 - 15/8 từ đơn vị phát hành Kho bạc Nhà nước (6.000 tỷ đồng) và Kho bạc Nhà nước Hà Nội (3.000 tỷ đồng trái phiếu của UBND TP. Hà Nội), ghi nhận nguồn cung dồi dào trên thị trường trái phiếu sơ cấp.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) chào thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm, 3.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm. Tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu 2 và 5 năm đạt 100% và lợi suất lần lượt là 5,08%/năm (giảm 17 điểm cơ bản) và 6,46%/năm (tăng nhẹ 6 điểm cơ bản). Mức tăng khiêm tốn của lợi suất trái phiếu 5 năm sau 7 phiên liên tiếp giảm trước đó. Tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu 3 năm đạt 53%, lợi suất giảm 20 điểm cơ bản, xuống mức 6,46%/năm.

3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tỷ lệ trúng thầu 74%, trong khi tỷ lệ đăng ký dự thầu là 1,14 lần. Lợi suất trúng thầu đối với kỳ hạn này ở mức 7,26%/năm, giảm 1,44%/năm so với lần phát hành năm 2013.

Tuần từ 11 - 15/8, không có tín phiếu được chào thầu.

Theo kế hoạch, tuần này, KBNN sẽ huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 và 5 năm vào ngày 21/8.

Thị trường thứ cấp

Trên thị trường thứ cấp, 17.054 tỷ đồng trái phiếu và tín phiếu được giao dịch, giảm 1,4% so với tổng khối lượng giao dịch của tuần trước đó. Giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 3.411 tỷ đồng.

Tỷ trọng giữa các giao dịch outright và repos vẫn không thay đổi, giao dịch outright chiếm 66%, giao dịch repos chiếm 34% tổng giá trị giao dịch.

Đối với các giao dịch ourright, trong khi giao dịch của trái phiếu kỳ hạn dưới 1 năm và trái phiếu kỳ hạn trên 7 năm chỉ chiếm 1%, thì trái phiếu các kỳ hạn từ 1 - 3 năm, từ 3 - 5 năm và từ 5 - 7 năm lần lượt chiếm 38%, 42% và 17%.

Nhà đầu tư nước ngoài tuần vừa qua không giao dịch repos, họ tập trung trên các giao dịch outright và quay trở lại mua ròng nhẹ, ở mức 221 tỷ đồng.

Lợi suất trong tuần tăng trên hầu hết các kỳ hạn từ 8 - 15 điểm cơ bản, ngoại trừ trái phiếu kỳ hạn 15 năm vẫn giảm khoảng 10 điểm cơ bản. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 7 và 10 năm cùng tăng 15 điểm cơ bản, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1, 2, 3 và 5 năm tăng lần lượt 14, 13, 11 và 8 điểm cơ bản, đạt 4,78%/năm, 5,20%/năm, 5,50%/năm và 6,50% năm. Mặc dù vậy, so với lợi suất của tháng trước đó thì vẫn đang thấp hơn đáng kể.

Thị trường mở

Trong tuần từ 11 - 15/8, có 527 tỷ đồng reverse repo được thực hiện và không có reverse repo đáo hạn.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát hành 8.541 tỷ đồng tín phiếu các loại. Tín phiếu 91 ngày chiếm 76% tỷ trọng tín phiếu được phát hành, lợi suất không thay đổi trong suốt tuần ở mức 3,9%/năm, tăng 5 điểm cơ bản so với phiên cuối tuần trước đó. Tín phiếu 56 ngày chiếm tỷ trọng 12%; còn lại là tín phiếu 28 ngày. Tín phiếu 56 ngày có duy nhất một giao dịch trong phiên 12/8, lợi suất trúng thầu đạt 3,3%/năm. Lợi suất tín phiếu 28 ngày không thay đổi trong tuần và giữ nguyên tại 3%/năm.

Tính đến ngày 15/8, có 20.119 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN trong tuần qua đã bơm ròng 12.667 tỷ đồng thông qua thị trường mở.

CTCK VPBS

{fcomment}