Ngăn chặn hành vi bắt nạt, quấy rối trên mạng xã hội TikTok thế nào?

ngày 14/08/2021

TikTok hướng dẫn cung cấp cho người dùng những thông tin và công cụ cần thiết để ngăn chặn hành vi bắt nạt, quấy rối trên mạng xã hội này.

Đại diện TikTok đây là một cộng đồng toàn cầu, nơi mọi người có thể thỏa sức sáng tạo. Vì vậy, việc ngăn chặn các hành vi và nội dung mang tính bắt nạt, quấy rối là rất quan trọng nhằm giúp người dùng thực sự cảm thấy an toàn và tự tin để thể hiện bản thân.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của gia đình về bắt nạt trực tuyến, TikTok đã phối hợp với các chuyên gia hàng đầu, bao gồm trung tâm nghiên cứu bắt nạt trực tuyến, mạng lưới tin tức gia đình và hội đồng cố vấn nội dung của TikTok Mỹ để phát triển một hướng dẫn chi tiết về cách chống lại nạn bắt nạt.


TikTok đang liên tục cải tiến nền tảng của mình.

Đặc biệt, TikTok hướng dẫn cung cấp cho người dùng những thông tin và công cụ cần thiết để ngăn chặn hành vi bắt nạt, quấy rối, cũng như các nguồn tài nguyên được dịch ra nhiều thứ tiếng cho những người cần sự giúp đỡ tại mỗi quốc gia.

Ngoài ra, Trung tâm an toàn là một sáng kiến quan trọng, thể hiện cách Tiktok đã và đang hỗ trợ các gia đình hoạt động an toàn trên nền tảng. Giờ đây, phụ huynh có thể tìm hiểu về toàn bộ hệ sinh thái an toàn của TikTok thông qua các video hướng dẫn trên "Trung tâm An toàn", "Tiêu chuẩn Cộng đồng" và nhiều nguồn tài nguyên khác.

Mọi vấn đề sẽ chỉ được giải quyết tốt nhất khi có sự chung tay của cộng đồng.

"Vì vậy, chúng tôi đã không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn như Hiệp hội Quốc gia về giáo dục văn học truyền thông (NAMLE), Hiệp hội Quốc gia về rối loạn ăn uống (NEDA), Trung tâm Kết nối an toàn, Viện An toàn trực tuyến dành cho gia đình và National PTA...

Trung tâm An toàn sẽ là nơi kết nối cộng đồng với những thông tin về TikTok và các nguồn tài nguyên trên nhiều lĩnh vực như kiến thức về kênh truyền thông hay an toàn trực tuyến", đại diện TikTok chia sẻ.

Nguồn VTC