Mekong Capital được trao tặng công ty của năm tại thị trường sơ khai

ngày 04/03/2015

Mekong Capital được Tạp chí Private Equity International trao giải “2014 Frontier Market Firm of the year” (Công ty của năm 2014 tại thị trường sơ khai).

Mekong Capital được trao tặng công ty của năm tại thị trường sơ khai
Giải thưởng Private Equity International 2014 được các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư bình chọn, với hơn 35.000 phiếu bình chọn cho các hạng mục giải thưởng trong năm 2014.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp Mekong Capital được nhận giải từ Tạp chí Private Equity International. Năm 2013, Mekong Capital đạt giải thưởng “Operational Improvement Firm of the year” (Công ty có Thành tựu về đóng góp cải tiến hoạt động kinh doanh của năm) cho hạng mục các công ty quản lý vốn nhỏ ở châu Á.

Những công ty trong danh mục tư vấn đầu tư của Mekong Capital đạt bình quân tăng trưởng lợi nhuận ròng ở mức 128%, dẫn đầu là Thế Giới Di Động, Nam Long, Intresco và PNJ.

Mekong Enterprise Fund II thoái vốn thành công khoản đầu tư tại Cổng Vàng với tỷ suất hoàn vốn hơn 9 lần. Mekong Enterprise Fund II cũng thoái vốn một phần khỏi Thế Giới Di Động với tỷ suất hoàn vốn 21 lần trước khi Thế Giới Di Động lên sàn vào tháng 7/2014. Thế Giới Di Động sau đó được giao dịch với mức giá mỗi cổ phần cao gấp hơn 50 lần so với giá tại thời điểm Quỹ đầu tư vào doanh nghiệp này năm 2007.

Mekong Capital là công ty tư vấn quản lý quỹ chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các ngành hàng theo xu hướng tiêu dùng.

Các quỹ do Mekong Capital tư vấn đã thực hiện 26 khoản đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, trong đó có 16 khoản đã thoái vốn hoàn toàn và 3 khoản thoái vốn một phần.

Mekong Capital hiện tư vấn cho 3 quỹ đầu tư, với đội ngũ khoảng 25 nhân viên.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán