MSI có Chủ tịch mới

Công ty Chứng khoán Maritime (MSI) vừa chính thức có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là ông Cho Nam Hoon. Ông Cho cũng đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty cùng với Tổng giám đốc.

MSI có Chủ tịch mới

Tới đây, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, MSI sẽ chính thức sử dụng thương hiệu mới là Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KB Securities Vietnam).

Trước đó, MSI đã thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiếm soát; đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu; bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty sau khi thực hiện thương vụ M&A với Công ty Chứng khoán KB Hàn Quốc.

Thương vụ M&A này nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới của KB tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Indonesia. Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc (KB Securities) là đơn vị thành viên trực thuộc 100% vốn của Tập đoàn Tài chính KB (KBFG) với vốn chủ sở hữu khoảng 3,7 tỷ USD.

Hoàng Anh

Nguồn Tin nhanh chứng khoán