MWG: 4 tháng lãi ròng 304 tỷ đồng

ngày 26/05/2015

CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã MWG - HOSE) công bố báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015.

MWG: 4 tháng lãi ròng 304 tỷ đồng

Cụ thể, kết thúc 4 tháng đầu năm 2015, MWG đạt 7.206 tỷ đồng doanh thu và 304 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành tương ứng 30% và 304 tỷ đồng kế hoạch năm.

Doanh thu online 4 tháng đầu năm đạt 460 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch.

Cũng trong thời gian này, MWG đã thực hiện đổi tên thương hiệu hệ thống dienmay.com thành hệ thống siêu thị điện máy Xanh, đồng thời đổi địa chỉ web sang dienmayxanh.com cho phù hợp.

MWG đã khai trương 63 siêu thị mới và chuỗi Dienmayxanh.com khai trương 4 siêu thị mới trên toàn quốc. Tính đến cuối tháng 4, MWG có 430 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi Thegioididong.com có 406 siêu thị và chuỗi dienmayxanh.com có 24 siêu thị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán