Mỹ cảnh báo hóa chất, kháng sinh trên cá da trơn VN

ngày 01/06/2016

Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Mỹ vừa thông báo, lô hàng da trơn họ Siluriformes của hai công ty của Việt Nam bị phát hiện nhiễm hóa chất, kháng sinh cấm.

Mỹ cảnh báo hóa chất, kháng sinh trên cá da trơn VN - 1

Cơ quan chức năng Mỹ sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm với từng lô hàng da trơn. Ảnh minh họa

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Nafiqad (Bộ NN&PTNT) cho biết, hai doanh nghiệp nói trên là Cty TNHH Tân Thành Lợi và Cty CP Nam Sông Hậu. Lô hàng của hai doanh nghiệp trên nhiễm loại hóa chất kháng sinh bị cấm là Malachite green, Enrofloxacine, Gentian Violet.

Để xử lý những yêu cầu của của phía Mỹ, Nafiqad đề nghị các doanh nghiệp bị cảnh báo thống kê các lô hàng xuất vào Mỹ từ ngày 15/4 đến nay, truy xuất cơ sở nuôi cung cấp nguyên liệu, điều tra nguyên nhân lô hàng vị cảnh báo và thiết lập các biện pháp khắc phục.

Nafiqad cũng yêu cầu các cơ sở trên phải giải trình, cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ sở nuôi cung cấp nguyên liệu bị phát hiện vi phạm, các số liệu thống kê về đơn vị này trước ngày 4/6 tới.

Cơ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản của Việt Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu loại hàng trên xuất vào Mỹ kiểm tra chặt chẽ nguồn nguyên liệu, điều kiện an toàn thực phẩm trong toàn bộ các công đoạn, đặc biệt là các chỉ tiêu về hóa chất, kháng sinh.

Theo Nafiqad, cơ quan chức năng phía Mỹ yêu cầu trong vòng 30 khi nhận được thông báo, Nafiqad phải truy tìm nguyên nhân, các biện pháp khắc phục của doanh nghiệp bị cảnh báo.

Phía Mỹ cũng yêu cầu làm rõ thông tin cụ thể về lô hàng cá da trơn họ Siluriformes của doanh nghiệp vi phạm; các lô hàng của doanh nghiệp khác lấy nguyên liệu từ cơ sở nuôi vi phạm và đảm bảo rằng, lô hàng từ nguyên liệu này không được xuất vào Mỹ trước khi các biện pháp khắc phục phù hợp.

Nafiqad cũng cho biết, với các doanh nghiệp bị cảnh báo, cơ quan chức năng Mỹ sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm với từng lô hàng da trơn họ Siluriformes tiếp theo do cơ sở này sản xuất, cho đến khi đạt yêu cầu của phía Mỹ.

Nguồn 24h