S12 tiếp tục với điệp khúc hoãn cổ tức

 CTCP Sông Đà 12 (S12 – sàn UPCoM) vừa có thông báo thay đổi lần thứ 4 về ngày thanh toán cổ tức năm 2011.

S12 tiếp tục với điệp khúc hoãn cổ tức

Theo đó, S12 điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2011 từ ngày 31/10/2016 sang ngày 31/3/2017. Lý do điều chỉnh vẫn là việc thu tiền từ các công trình đã và đang thi công của Công ty chưa đạt được kế hoạch như dự kiến, do đó, nguồn tiền để Công ty cổ phần Sông Đà 12 thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 chưa được đầy đủ.

Được biết, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức được thực hiện từ ngày 31/10/2014. Đây là lần thứ 4 Công ty thông báo điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2011.

Hiện S12 có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Ngày 19/5 vừa qua, cổ phiếu S12 đã chính thức hủy niêm yết trên sàn HNX và chuyển qua giao dịch trên sàn UPCoM. Tính từ thời điểm chuyển sàn giao dịch, S12 đã giảm 28,26% từ mức 4.600 đồng/CP (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM) xuống 3.300 đồng/CP (giá đóng cửa ngày 12/10).

Nguồn Tin nhanh chứng khoán