Năm 2014, HTC lãi 40 tỷ đồng, vượt hơn 54% kế hoạch

ngày 03/02/2015

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2014.

Năm 2014, HTC lãi 40 tỷ đồng, vượt hơn 54% kế hoạch

Theo đó, năm 2014, HTC đạt hơn 915 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2,9% so với năm trước và hoàn thành vượt 2,52% kế hoạch (892,5 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 39,9 tỷ đồng, tăng 65,56% so với năm trước và vượt 54,65% kế hoạch (25,8 tỷ đồng).

Tính riêng quý IV, Công ty đạt doanh thu thuần đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước 217,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15,14 tỷ đồng, tăng hơn 157% so với cùng kỳ.

Theo HTC, lợi nhuận quý IV/2014 tăng mạnh so với quý IV/2013 là do lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong quý IV/2014 tăng mạnh chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng do Công ty thu được từ chuyển nhượng Trung tâm thương mại HocMon Plaza.

Bên cạnh đó, Công ty còn có nguồn thu từ việc đưa 30/31 Kios tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn vào hoạt động và thu nhập từ việc đánh giá lại tài sản góp vốn vào CTCP Chế biến TP Hóc Môn.

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của HTC đạt 88,5 tỷ đồng, tăng hơn 110% so với đầu năm; các khoản đầu tư ngắn hạn hơn 32,5 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần so với đầu năm. Hàng tồn khi đạt 184,24 tỷ đồng, tăng 16,72% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm này đạt 34,36 tỷ đồng.

Được biết, tháng 12/2014, HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 để trình ĐHCĐ thường niên với chỉ tiêu tổng doanh thu 882,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 34,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 27 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%.

Chốt phiên giao dịch sáng nay, HTC đang đứng bất động ở mốc tham chiếu 34.900 đồng/Cp khi chưa có cổ phiếu nào được chuyển nhượng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán