Năm 2016, TKV đặt mục tiêu doanh thu hơn 110.000 tỷ đồng

ngày 04/01/2016

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2016 mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đưa ra một số chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh chính. 

Năm 2016, TKV đặt mục tiêu doanh thu hơn 110.000 tỷ đồng

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất 39,87 triệu tấn, than tiêu thụ là 38 triệu tấn; các sản phẩm khoáng sản, điện lực, cơ khí, hóa chất duy trì tốc độ tăng trưởng; doanh thu toàn Tập đoàn 110.016 tỷ đồng; lương bình quân 9,1 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2015 mặc dù là một năm nhiều khó khăn, song TKV đã đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 105.494 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 53.600 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến 500 tỷ đồng; nộp ngân sách dự kiến 12.500 tỷ đồng, bằng 108% năm 2014. Tổng số lao động bình quân toàn Tập đoàn hiện nay theo định mức là 124,4 ngàn người.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán