Nhân viên ngân hàng ACB nhận lương bao nhiêu trong quý II?

ngày 12/08/2014

(VTC News) – Các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng ACB biến động mạnh trong quý 2/2014 có ảnh hưởng tới quỹ lương của nhân viên?

 

Lợi nhuận đi lùi

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014. Theo đó, đa số các chỉ tiêu đều tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, ACB tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro tài chính nên lãi ròng của ngân hàng đi lùi.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của ACB đạt 323,26 tỷ đồng, giảm 86,47 tỷ đồng, tương ứng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 573,28 tỷ đồng, giảm 143,48 tỷ đồng, tương đương 20,02% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Lãi của ACB giảm dù các chỉ doanh thu chính đều tăng. Thu nhập lãi thuần quý 2/2014 đạt 1.325,82 tỷ đồng, tăng 204,01 tỷ đồng, tương đương 18,19%; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.422,83, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

acb
Lợi nhuận ACB giảm nhẹ trong quý 2


Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 161,28 tỷ đồng, tăng 7,55 tỷ đồng, tương ứng 4,91% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 319,76 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 37,87 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 186 triệu đồng quý 2/2013.

Thu nhập tăng nhưng chi phí quản lý chung lại giảm. Điều đó cho thấy ACB đã khá mạnh tay “thắt lưng buộc bụng”. Chi phí quản lý chung quý 2 chỉ đạt 852,36 tỷ đồng, giảm 149,61 tỷ đồng, tương đương 14,93% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.803,56 tỷ đồng.

Thu nhập tăng, chi phí giảm khiến tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tài chính được cải thiện. Chỉ tiêu này quý 2/2014 đạt 766,36 tỷ đồng, tăng 158,69 tỷ đồng, tương ứng 26,11% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.309,26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro tài chính tăng vọt, đạt 354,07 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 56,93 tỷ đồng quý 2/2013 nên lãi ròng quý 2/2014 của ACB giảm tới 21,1%.

Tổng tài sản vào thời điểm 30/6/2014 xấp xỉ 177.454,08 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm, tương đương với gần 11.000 tỷ đồng. Kế hoạch 2014 là tổng tài sản tăng lên 190.000 tỷ đồng.

ACB có mức tăng trưởng tín dụng 3,3% so với đầu năm, tương ứng với gần 3.600 tỷ đồng. Tăng trưởng huy động tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng với gần 9.100 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng dự kiến tăng trưởng huy động từ khách hàng sẽ là 13% cho năm 2014.

Cuối quý 2/2014, tỷ lệ nợ xấu củaACB là 3,65%. Kế hoạch 2014 của ngân hàng là tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Thu nhập ít biến động

Tính tới thời điểm 30/6, số lượng nhân viên của ngân hàng là 8.752 người, giảm 16 người so với cuối quý 1. Đây là điểm khá bất ngờ vì cuối quý 1 rất nhiều ngân hàng trong đó có ACB tăng cường đăng tin tuyển dụng.

Trong 6 tháng đầu năm, quỹ lương và phụ cấp mà ACB dành cho nhân viên là 727,37 tỷ đồng. Như vậy, bình quân, mỗi nhân viên ACB nhận 83,11 triệu đồng/người/6 tháng, tương ứng 13,85 triệu đồng/người/tháng.

Khoản thu nhập của nhân viên ACB trong quý 2/2014 không có nhiều biến động so với quý 1/2014. Kỳ trước, mỗi nhân viên ACB nhận 41,45 triệu đồng/người/3 tháng, tương đương 13,82 triệu đồng/người/tháng.

Ngân hàng ACB có 4 công ty con với tỷ lệ góp vốn đều đạt 100%. Tổng số nhân viên làm việc trong hệ thống ngân hàng ACB là 9.095 người. Thông thường, nhiều người vẫn cho rằng nhân viên ngân hàng thường có mức lương cao hơn đồng nghiệp làm việc tại các công ty con của ngân hàng. Nhưng tại ACB, nhân viên ngân hàng lại có mức thu nhập thấp hơn.

Cụ thể, bình quân, mỗi nhân viên trong hệ thống ngân hàng ACB nhận 92,87 triệu đồng/người/6 tháng, tương ứng 15,47 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với thu nhập 13,85 triệu đồng/người/tháng của ngân hàng ACB.

Nguồn: VTC News

{fcomment}