TNA: Lợi nhuận 8 tháng đạt gần 79% kế hoạch

ngày 16/09/2015

Theo thông báo từ CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA), trong tháng 8, TNA đạt 194,1 tỷ đồng doanh thu và 7,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

TNA: Lợi nhuận 8 tháng đạt gần 79% kế hoạch

Lũy kế 8 tháng, tổng doanh thu của TNA đạt 1.386,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 77,1 tỷ đồng, tăng tương ứng 40,4% và 44% so với cùng kỳ năm 2014 và hoàn thành lần lượt 78,7% và 78,5% kế hoạch cả năm 2015.

TNA cũng đã thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/9 để tiến hành trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 theo tỷ lệ 10% mệnh giá, tức mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Theo đó, tổng số tiền dự chi để trả cổ tức là 8 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán