Nhiều bộ, ngành, địa phương thừa cả trăm xe ô tô, vô tư 'cho mượn'

ngày 21/07/2021

Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020 về niên độ ngân sách năm 2019, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều bất cập về việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Liên quan đến quản lý, sử dụng xe ô tô, kiểm toán chỉ ra, tại các bộ, ngành, địa phương còn tình trạng sử dụng xe ô tô vượt định mức quy định, chưa hoàn thành việc xử lý, sắp xếp lại xe ô tô theo quy định.

Cùng với đó, một số tỉnh chưa ban hành phương án sắp xếp xử lý xe ô tô dôi dư, trang bị xe cho đơn vị không phù hợp quy định. Thậm chí còn có tình trạng “tạm mượn xe” và cho tạm mượn ô tô phục vụ công tác trong thời gian dài không đúng quy định. Cũng có tỉnh còn phê duyệt điều chuyển, sắp xếp từ xe ô tô sử dụng công tác chung dôi dư sang xe chuyên dùng để sử dụng không nằm trong danh mục xe ô tô chuyên dùng theo quy định.

Đơn vị có số lượng xe nhiều nhất được kiểm toán điểm tên là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dôi dư tới 167 xe, bao gồm cả 69 xe đủ điều kiện thanh lý. Hay tại Bộ NN&PTNT cũng thừa 77 xe phục vụ công tác chung, dùng thừa 26 xe chuyên dùng. Tổng cục Hải quan cũng dôi dư 43 chiếc xe công. Tổng cục thuế đến ngày 31/12/2019, toàn ngành vượt 10 xe. Bộ Nội vụ, có 4 đơn vị dùng quá định mức 15 xe công. Bộ Xây dựng, xe dùng chung vượt 26 chiếc.

Còn tại các địa phương, như tỉnh Quảng Bình, thừa 174 xe công dùng chung, 58 xe chuyên dùng. Ở thành phố Đà Nẵng, nhiều đơn vị cấp I đều dôi dư, tổng số tới 152 xe. Tại tỉnh Bắc Ninh cũng có 3 đơn vị thừa 10 xe dùng chung tại Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND huyện Quế Võ và Sở VHTT&DL.

Tình trạng “mượn và cho mượn” xe phục vụ công tác thời gian dài không đúng quy định còn diễn ra tại Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Yên. Trong khi đó, tại Tiền Giang còn mua xe chuyên dùng và giao cho đơn vị quản lý giao thông, dù đơn vị đã thực hiện cơ chế tự chủ.

Cũng liên quan đến quản lý tài sản công, tại Tổng LĐLĐ còn tình trạng sử dụng nguồn tích lũy công đoàn tại công đoàn các cấp để cho vay đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư mua cổ phần, góp vốn đầu tư từ nguồn tích lũy công đoàn không đúng Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn và không đúng thẩm quyền

“Việc cho vay, mua cổ phần chưa có cơ chế, cơ sở ràng buộc pháp lý, thiếu sự giám sát; một số khoản cho vay xây trụ sở quá thời hạn khó có khả năng thu hồi, chưa thu hồi vốn vay trước khi chuyển đổi bán doanh nghiệp dẫn đến nguy cơ mất vốn nguồn tài chính công đoàn; Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành văn bản quản lý thu, chi chưa phù hợp quy định”, cơ quan kiểm toán cho hay.

Trong quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất, cơ quan kiểm toán cho rằng, một số bộ, cơ quan trung ương chưa xử lý dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm về nhà, đất kéo dài qua các năm; chưa hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra còn có tình trạng liên doanh, liên kết, cho thuê, mượn đất không đúng quy định; thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa dứt điểm; hiệu quả sử dụng tài sản là nhà, đất chưa cao; chưa có quy định hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài sản đối với tài sản gắn liền với đất lâm sản.

“Tại một số địa phương còn tình trạng để đất công bị lấn chiếm hoặc cho thuê kinh doanh sai quy định; một số đơn vị sự nghiệp cho thuê tài sản nhưng chưa xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định”, Kiểm toán Nhà nước cho hay.

Nguồn Tienphong