Nhiều công ty được cấp mã giao dịch chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group vừa được cấp mã giao dịch SGI.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group được cấp mã SGI

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2021/GCNCP-VSD ngày 19-4-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group

Trụ sở chính: 47 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3727 1140

Fax: 028 3727 1143

Vốn điều lệ: 754.647.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group

Mã chứng khoán: SGI

Mã ISIN: VN000000SGI6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 75.464.700 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 754.647.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-4-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group đăng ký giao dịch cổ phiếu SGI trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SGI được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã TD2126002 cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 13/2021/GCNTP-VSD ngày 23-4-2021 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23-4-2021

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 53/2021

Mã chứng khoán: TD2126002

Mã ISIN: VNTD21260029

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 23-4-2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh được cấp mã CIIB2024009

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 12/2021/GCNTP-VSD ngày 23-4-2021 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.36221025

Fax: 028.36367100

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23-4-2021

Vốn điều lệ: 2.801.681.520.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu CIIB2024009

Mã chứng khoán: CII120018

Mã ISIN: VNCII1200183

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 26-4-2021, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trái phiếu CII120018 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã BVL cho Công ty cổ phần BV Land

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2021/GCNCP-VSD ngày 23-4-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần BV Land, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần BV Land

Trụ sở chính: Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 556 0999

Vốn điều lệ: 220.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần BV Land

Mã chứng khoán: BVL

Mã ISIN: VN000000BVL5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 22.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 220.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 26-4-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần BV Land đăng ký giao dịch cổ phiếu BVL trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BVL được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã GFS cho Công ty cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 18/2021/GCNCP-VSD ngày 20-4-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp

Trụ sở chính: 131 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38161275

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp

Mã chứng khoán: GFS

Mã ISIN: VN000000GFS2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 25.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-4-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp đăng ký giao dịch cổ phiếu GFS trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu GFS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nguồn Nhân Dân