Niên độ 2015-2016, SBT đặt kế hoạch doanh thu tăng 60%

ngày 20/12/2015

 ĐHCĐ CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã CK: SBT) ngày 18/12 đã tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT để thay thế cho 3 thành viên từ nhiệm.

Niên độ 2015-2016, SBT đặt kế hoạch doanh thu tăng 60%

Đại hội thông qua kết quả kinh doanh niên độ 2014 - 2015 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 208 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch.

Niên độ 2015 -2016, với quy mô tăng lên sau khi sáp nhập thành công với CTCP Mía đường nhiệt điện Gia Lai (nay đổi tên là Công ty TNHH một thành viên Mía đường Thành Thành Công Gia Lai), SBT phấn đấu nâng tổng công suất ép mía lên 15.800 tấn/ngày; tổng diện tích vùng nguyên liệu là 23.000 ha; tổng sản lượng mía ép 1.410.000 tấn, đường thô tinh luyện 55.000 tấn; điện thương phẩm bán cho EVN hơn 100 triệu KWh; tổng sản lượng tiêu thụ ước đạt 200.443 tấn, tương ứng doanh thu 3.306 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.
Đại hội đã thống nhất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tổng trị giá hơn 92,821 tỷ đồng, tương đương 5% vốn điều lệ hiện tại, dự kiến bắt đầu tháng 1/2016.
Đồng thời, Đại hội cũng bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Quốc Việt và bà Phạm Thị Thu Trang thay thế cho 3 nhân sự xin từ nhiệm trước đó.
Ngoài ra, Đại hội cũng bầu thay thế 2 thành viên Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Huỳnh Thành Nhân.
 
Nguồn Tin nhanh chứng khoán