Orchid Capital bán liên tục cổ phiếu Masan trong 4 tháng qua

ngày 05/01/2016

 Kể từ tháng 9/2015, Orchid Capital bán liên tục cổ phiếu MSN, trong 4 tháng qua Orchid Capital đã bán ra gần 20 triệu cổ phiếu MSN, giảm sở hữu từ 7,93% xuống 5,99%.

Orchid Capital bán liên tục cổ phiếu Masan trong 4 tháng qua

CTCP Tập đoàn Masan (MSN) thông báo cổ đông lớn là Orchid Capital Investment PTE LTD đã bán xong 3 triệu cổ phiếu MSN vào ngày 4/1/2016. Sau giao dịch này số lượng cổ phiếu MSN do Orchid Capital nắm giữ sẽ giảm từ 47.777.719 cổ phiếu (chiếm 6,4% vốn) xuống 44.777.719 cổ phiếu MSN (chiếm 5,99% số cổ phiếu đang lưu hành).

Kể từ tháng 9/2015, Orchid Capital bán liên tục cổ phiếu MSN, trong 4 tháng qua Orchid Capital đã bán ra gần 20 triệu cổ phiếu MSN, giảm sở hữu từ 7,93% xuống 5,99%.

Trong 2 tuần trở lại đây, giá cổ phiếu MSN tăng rất mạnh từ 68.000 đồng/CP lên 80.000 đồng/CP (mức tăng 17,6%) nhờ thông tin Masan đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn đồ uống của Thái Lan là Singha Asia Holidng, theo đó Singha sẽ góp vốn trị giá 1,1 tỷ USD vào Masan thông qua việc sở hữu 25% cổ phần công ty Masan Consumer Holidngs và 33,3% cổ phần công ty Masan Brewery.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán