PVI ước lợi nhuận cả năm 2014 tăng thêm 18 tỷ đồng

ngày 28/09/2014

 Nghị quyết HĐQT CTCP PVI (PVI) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh cả năm tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra cả về doanh thu và lợi nhuận. 

PVI ước lợi nhuận cả năm 2014 tăng thêm 18 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu hợp nhất cả năm 2014 ước đạt 7.575 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 259 tỷ đồng. Trong khi theo kế hoạch trước đó, Công ty dự kiến 7.419 tỷ đồng doanh thu hợp nhất; lợi nhuận sau thuế 242,42 tỷ đồng. Như vậy, lãi hợp nhất sau thuế ước tăng thêm 18 tỷ đồng so với kế hoạch.

Riêng Công ty mẹ, Nghị quyết HĐQT ước đạt 581 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 259,79 tỷ đồng trong năm 2014. Trong khi theo kế hoạch trước đó, Công ty đặt kế hoạch 528 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 243,82 tỷ đồng. Như vậy, lãi công ty mẹ ước tăng thêm 16 tỷ đồng so với kế hoạch.

Kim Lan

{fcomment}