BVSC ước BCC đạt 203 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

ngày 11/09/2014

 CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu 4.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng (đã tính đến khoản phân bổ trích lập lỗ chênh lệch tỷ giá trong quá trình đầu tư xây dựng dây chuyền 2).

BVSC ước BCC đạt 203 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

CTCK Bảo Việt (BVSC) cho biết, trong trường hợp đồng EUR vẫn giữ ở mức thấp như hiện nay cho đến hết tháng 9/2014, BCC sẽ đánh giá lại giá trị khoản vay dài hạn 64,6 triệu EUR vào cuối tháng và hạch toán vào doanh thu tài chính khoảng 100 tỷ đồng trong quý III/2014. Việc hạch toán doanh thu tài chính đột biến trong quý III/2014 có thể giúp BCC đạt 203 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2014.

Cổ phiếu BCC được Sở GDCK Hà Nội quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 8/9 do lợi nhuận trước thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2014 đạt 44 tỷ đồng.

H.Vân

{fcomment}