PVX đạt 26,5 tỷ đồng lợi nhuận

ngày 13/07/2015

Trong nửa đầu năm 2015, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVX) đạt hơn 5.268 tỷ đồng doanh thu, đạt 56% kế hoạch năm, lợi nhuận (trước thuế) đạt khoảng 26,5 tỷ đồng .

PVX đạt 26,5 tỷ đồng lợi nhuận

Giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu của toàn tổ hợp chủ yếu tập trung tại Công ty mẹ và một số đơn vị như PVC – IC (CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí), PVC – MS (CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí).

Các đơn vị còn lại không hoàn thành kế hoạch đã được Tổng Công ty phê duyệt, tỉ lệ hoàn thành còn thấp. Trong 10 công ty con, có 3 công ty hoạt động có lãi trong 6 tháng qua là PVC – MS, PVC – IC và PVC – PT (CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí).

6 tháng qua, toàn Tổng công ty đã ký được 13 hợp đồng. Trong đó, Tổng công ty ký được 2 hợp đồng giá trị hơn 1.089 tỷ đồng, hỗ trợ nguồn việc làm cho các đơn vị thành viên đặc biệt khó khăn như PVC Mekong, PVC Phú Đạt, PVC Thanh Hóa…

Ký kết 24 hợp đồng giao thầu phụ với tổng giá trị 773,16 tỷ đồng tại các dự án EPC Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, bờ kè sông và xử lý nền Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, san lấp và xử lý nền Nhà máy Khí Cà Mau.

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán