Eximbank không còn người đại diện vốn góp tại Sacombank

ngày 25/10/2015

Sacombank vừa có thông báo gửi HOSE, kể từ ngày 21/10, Eximbank không còn người đại diện phần góp vốn tại Sacombank.

Eximbank không còn người đại diện vốn góp tại Sacombank
Cụ thể, ông Nguyễn Vạn Lý và ông Hà Tôn Trung Hạnh không còn là đại diện phần vốn góp của Eximbank tại Sacombank.
Eximbank từng sở hữu gần 9,8% vốn điều lệ của Sacombank với hơn 1.200 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi Sacombank sáp nhập với Southern Bank, vốn điều lệ mới của Sacombank sau sáp nhập là 18.852 tỷ đồng, phần vốn của Eximbank chiếm khoảng 6,4%.
Trong thời gian tới, nhiều khả năng Eximbank và Sacombank sẽ sớm tổ chức ĐHCĐ bất thường. Sacombank tiến hành ĐHCĐ sau sáp nhập theo quy định, trong khi Eximbank tổ chức đại hội để bầu nhân sự nhiệm kỳ mới - vốn đã bị trì hoãn từ tháng 4.
Dự kiến đại diện của Nhà nước sẽ tham gia vào hội đồng quản trị của 2 ngân hàng.
NHNN cũng đã công bố kết luận thanh tra tại Eximbank.Nội dung thanh tra Eximbank tập trung vào một số vấn đề như việc chấp hành quy chế cho vay đối với khách hàng; cho vay kinh doanh chứng khoán; nhóm khách hàng liên quan đến kinh doanh bất động sản. 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán