PXT có thể bị hủy niêm yết

ngày 24/08/2014

PXT bị vào diện cảnh báo từ tháng 4/2013 do bị lỗ năm 2012, nay PXT tiếp tục lỗ ròng 6 tháng 2014 trên 123 tỷ đồng.

 

PXT có thể bị hủy niêm yết

 

Theo thông báo trên HOSE, cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí (mã PXT) bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 17/4/2013 do công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế năm 2012 chuyển từ lãi thành lỗ, đồng thời công ty kiểm toán lưu ý đến khả năng hoạt động liên tục của PXT.

Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2014 của PXT thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến ngày 30/6/2014 là -123.253.701.476 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -158.347.645.709 đồng.

Ngoài những ý kiến ngoại trừ và lưu ý của kiểm toán dẫn đến việc PXT bị đưa vào diện cảnh báo thì còn phát sinh thêm những ý kiến ngoại trừ và lưu ý có thể dẫn đến PXT bị lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ (vốn điều lệ của PXT là 200 tỷ đồng).

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo cổ phiếu PXT và lưu ý nhà đầu tư về trường hợp cổ phiếu PXT có thể bị hủy niêm yết nếu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 có lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Deloitte là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của PXT.

Biểu đồ giá, khối lượng giao dịch của cổ phiếu PXT trong 1 tháng qua. Nguồn: HOSE


N.Tùng

nguồn: Tinnhanhchungkhoan.vn


{fcomment}