PXT tạm ngừng giao dịch, ATA và NKG “kẻ vào, người ra”

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa có một loạt thông báo về hiện trạng của một số cổ phiếu niêm yết trên Sở này.

PXT tạm ngừng giao dịch, ATA và NKG “kẻ vào, người ra”

Cụ thể, HOSE thông báo đưa cổ phiếu CTCP Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí (mã PXT) vào diện kiểm soát kể từ ngày 30/3/2015.

Nguyên nhân là do PXT có lợi nhuận sau thuế năm 2014 là -159,666 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2013 là -35,584 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Theo đó, cổ phiếu PXT sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 30/3/2015. Căn cứ giải trình của PXT mà HOSE sẽ có thông báo về việc cổ phiếu PXT được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trong một thông báo khác, HOSE cho biết đã đưa cổ phiếu CTCP NTACO (mã ATA) vào diện cảnh báo cũng từ ngày 30/3/2015 do ATA có lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 là -14,4 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) được ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 24/3/2015 do NKG đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 nhờ có lợi nhuận sau thuế 76,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2014 là 37,4 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán