QCG: Lợi nhuận sau kiểm toán giảm mạnh 42%

ngày 02/04/2015

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG – HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất kiểm toán năm 2014.

QCG: Lợi nhuận sau kiểm toán giảm mạnh 42%

Theo báo cáo này, lợi nhuận sau thuế (phần cổ đông công ty mẹ) của QCC sau kiểm toán đã giảm mạnh từ 56,48 tỷ đồng xuống còn 32,86 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 42%.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này đến từ một số yếu tố như:

- Giá vốn đã tăng từ 469 tỷ đồng lên 562 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 20%. Lợi nhuận theo đó giảm từ 54,8 tỷ đồng xuống 38,2 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 30%.

- Doanh thu tài chính giảm từ 916 tỷ đồng xuống chỉ còn 386 tỷ đồng, tức giảm tới 58%. Chi phí tài chính giảm từ 890 tỷ đồng xuống 297 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 67%.

- Ghi nhận khoản lỗ khác hơn 1 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán lãi 477 triệu đồng.

Hiện QCG chưa công bố giải trình cũng như báo cáo tài chính dạng đầy đủ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán