Quỹ đầu tư Sao Vàng mạnh tay giải ngân

ngày 19/09/2014

 HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) đã thông qua việc thay đổi danh sách nhà đầu tư chiến lược mua 4 triệu cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn lên 367 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư Sao Vàng mạnh tay giải ngân

Số cổ phần trên, Quỹ Đầu tư Sao Vàng mua với giá 5.000 đồng/CP. Theo quy định, tất cả cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mới đây, Quỹ Đầu tư Sao Vàng cũng mạnh tay mua 14 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn (VHG) và trở thành cổ đông lớn duy nhất của VHG. CTCP Quản lý quỹ Sao Vàng có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm chỉ có doanh thu 685 triệu đồng, lỗ 1,7 tỷ đồng.

Phong Lan

{fcomment}