Quý I, KLF đạt 34,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất

ngày 18/05/2015

CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015.

Quý I, KLF đạt 34,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất

Cụ thể, tổng doanh thu trong quý đạt gần 160,9 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao dẫn đến lãi gộp chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ.

Đáng chú ý là doanh thu hoạt động tài chính quý I/2015 của KLF đạt 357,42 tỷ đồng, gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ (21 tỷ đồng), nên lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 34,6 tỷ đồng, tăng 176,4% so với quý I/2014.

Tại thời điểm 31/3/2015, tiền và các khoản tương đương tiền KLF đạt 17,87 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn gần 478 tỷ đồng, tăng 12,28% so với đầu năm trong khi các khoản phải thu dài hạn đạt 374,5 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần so với đầu năm.

Theo giải trình từ KLF, lợi nhuận trong quý I/2015 tăng do trong kỳ doanh thu tăng cao cùng việc công ty tiết kiệm chi phí sản xuất.

Được biết, ĐHCĐ KLF đã đặt kế hoạch năm 2015 với 1.650 tỷ đồng tổng doanh thu và 156 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 83% và 90% so với kế hoạch năm 2014.

Đóng cửa phiên 18/5, KLF giảm 400 đồng xuống 6.400 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 5,84 triệu đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán