Tự doanh mua ròng mạnh trong tuần qua

ngày 14/09/2014

Thị trường tuần qua có nhiều biến động sau chuỗi tăng điểm ấn tượng trước đó. Trong khi khối ngoại tranh thủ chốt lời, thì khối tự doanh lại gom vào khá mạnh.

Tự doanh mua ròng mạnh trong tuần qua

Thống kê giao dịch trong tuần qua cho thấy, khối tự doanh có 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng, trong đó mua ròng mạnh nhất trong phiên 9/9 với hơn 1,8 triệu đơn vị. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì phiên 11/9 là phiên có giá trị giao dịch mạnh nhất khi giá trị mua và bán đạt lần lượt đạt 211,77 tỷ đồng và 255,47 tỷ đồng.

Với phiên giao dịch cuối tuần 12/9, khối tự doanh đã quay trở lại mua ròng 416.850 đơn vị, giá trị hơn 9 tỷ đồng, trong khi phiên trước bán ròng 353.740 đơn vị với giá trị 43,7 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 1.045.800 đơn vị trị giá 21,46 tỷ đồng, giảm mạnh 2,36 lần về lượng và gần 10 lần về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra 628.950 đơn vị, trị giá 12,43 tỷ đồng, chỉ bằng gần 1/5 về lượng và 1/12 về giá trị so với phiên trước.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/8

805.990

1.460.150

-654.160

28.701

23.000

5.701

9/9

3.131.260

1.317.230

1.814.030

85.840

27.190

58.650

9/10

2.128.460

1.323.480

804.980

46.681

17.910

28.771

9/11

2.473.120

2.826.860

-353.740

211.769

255.468

-43.699

9/12

1.045.800

628.950

416.850

21.455

12.430

9.025

Tổng

9.584.630

7.556.670

2.027.960

394.446

335.998

58.448

Tính chung cả tuần này, khối tự doanh đã mua ròng tới 2.027.960 đơn vị, giá trị 58,45 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng nhẹ 346.728 đơn vị, giá trị bán ròng 880 triệu đồng.

Trong đó, tự doanh CTCK tuần này mua vào 9.384.630 đơn vị, với giá trị 394,45 tỷ đồng, tăng lần lượt 111,92% về lượng và 175% về giá trị so với tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 7.556.670 đơn vị, với giá trị tương ứng gần 336 tỷ đồng, tăng 58,25% về lượng và 132,8% về giá trị so với tuần trước.

Tuy nhiên, ngoài việc tuần trước chỉ có 3 phiên giao dịch do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong tuần này, giao dịch của khối tự doanh có đột biến do có xuất hiện giao dịch trái phiếu.

N.Tùng

{fcomment}