Quý I, LCG lãi đột biến 13,5 tỷ đồng

ngày 22/05/2015

Theo BCTC hợp nhất quý I/2015 CTCP Licogi 16 (LCG), doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 279,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lãi vỏn vẹn 0,16 tỷ đồng cùng kỳ.

Quý I, LCG lãi đột biến 13,5 tỷ đồng

Một trong những nguyên nhân giúp LCG có kết quả khả quan là các khoản chi phí trong kỳ giảm mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính chỉ còn 8,5 tỷ đồng, giảm 54%; chi phí quản lý 6,8 tỷ đồng, giảm 27%.

Mới đây, LCG đã đầu tư thêm 8 xe tải 15 tấn, nhằm giảm chi phí thuê thiết bị và chủ động trong điều phối máy móc thiết bị thi công. Số xe này được tập trung tại công trình Formosa Hà Tĩnh, để đảm bảo tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư vào 31/5/2015.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán