Quý I, SCL đạt 12,4 tỷ đồng lợi nhuận

ngày 22/04/2015

CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) cho biết, kết thúc quý 1/2015, Công ty đạt doanh thu 55,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,4 tỷ đồng, tăng 173% so với quý I/2014.

Quý I, SCL đạt 12,4 tỷ đồng lợi nhuận

Công ty đã đưa vào sử dụng hệ thống dây chuyền sản xuất mới, giúp tiết kiệm nguyên liệu nên sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

ĐHCĐ SCL ngày 20/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 332,2 tỷ đồng, lợi nhuận 26,24 tỷ đồng, cổ tức 17% bằng tiền.

Trong năm 2015, SCL sẽ tăng cường phối hợp với CTCP Sông Đà 5 (SD5) nhằm phát triển thị trường tro bay tại Lào, đấu thầu cạnh tranh cung cấp tro bay vào Công trình Nậm Nghiệp 1, với tổng cầu khoảng 150.000 tấn.

H.Vân

Nguồn Tin nhanh chứng khoán