SLS: HĐQT phê bình Ban quản lý dự án

ngày 08/11/2014

 HĐQT của CTCP Mía đường Sơn La (SLS) vừa họp và thống nhất phê bình Ban quản lý dự án hoàn thiện dây chuyền chế biến đường, do triển khai các gói thầu chậm.

SLS: HĐQT phê bình Ban quản lý dự án

HĐQT của SLS cũng phê bình Ban quản lý dự án, do chưa báo cáo kết quả đầu tư của dự án trong năm 2013, đặc biệt là khâu kỹ thuật công nghệ chế biến đường, khiến chất lượng đường niên vụ vừa qua chưa đạt yêu cầu.

Để chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trên, HĐQT của SLS yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp cùng Tổng giám đốc trình HĐQT phê duyệt thành lập Tổ giám sát các hạng mục đầu tư năm 2014, trong đó phân công cho từng thành viên trong tổ giám sát các gói thầu cụ thể. Trên cơ sở kết quả giám sát, Tổng giám đốc gọi điện thoại báo cáo tiến độ triển khai dự án hàng ngày cho HĐQT, đồng thời báo cáo bằng văn bản một lần/tuần cho HĐQT.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}