Quỹ trái phiếu do Dragon Capital quản lý đạt lợi nhuận cao

ngày 20/01/2015

Quỹ trái phiếu Vietnam (VDeF B) do Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital quản lý đã có kết quả hoạt động tốt trong năm 2014 với lợi nhuận ròng đạt 16,97%, lợi nhuận gộp trước thuế là 19,25%. 

Quỹ trái phiếu do Dragon Capital quản lý đạt lợi nhuận cao

Trong số đó, phần lớn là lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ. Trong tháng 11/2014, Quỹ VDeF B đã bán hầu hết trái phiếu dài hạn và không chịu ảnh hưởng khi lãi suất tăng trở lại vào cuối năm. Gần 25% số trái phiếu của Quỹ trong năm 2014 là trái phiếu doanh nghiệp và số còn lại là trái phiếu chính phủ.

Một quỹ trái phiếu khác - Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFB) được quản lý bởi Công ty Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) - đơn vị Dragon Capital nắm 49% vốn, trong năm 2014 có lợi nhuận ròng đạt 15,7%.

Theo dự báo của Dragon Capital, trước sức ép của lạm phát thấp, Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức thấp trong năm 2015 và lợi tức trái phiếu sẽ còn thấp hơn. Nguồn cung trái phiếu chính phủ cùng với sự hồi phục tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục là những yếu tố thuận lợi cho nhà đầu tư trái phiếu trong năm 2015. Tuy vậy, Dragon Capital dự báo, khả năng lãi suất trái phiếu sẽ còn giảm trong năm 2015.

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán