IMP đạt 44,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm

ngày 18/05/2015

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) cho biết, trong 4 tháng đầu năm, Công ty đạt 302,3 tỷ đồng doanh thu và 44,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 34,1% lợi nhuận kế hoạch, tăng trưởng 32,6% so với cùng kỳ.

IMP đạt 44,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm

Trong đó, riêng tháng 4, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 11,2 tỷ đồng.

Năm 2015, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 6% so với năm 2014 và cổ tức 20%.

Định hướng của IMP trong giai đoạn từ năm 2015-2017 là sẽ triển khai đầu tư sản xuất thuốc đặc trị phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia về ngành dược, với ngân sách từ 100 - 150 tỷ đồng.

IMP sẽ sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ để thực hiện. Công ty cũng vừa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, trong đó trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán