Rượu nhập khẩu sẽ được “quản” bằng tem điện tử

ngày 29/03/2015

Rượu ngoại nhập khẩu tới đây sẽ được kiểm soát bằng tem điện tử, thay vì tem dán nhập khẩu thông thường.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu.

Rượu nhập khẩu sẽ được “quản” bằng tem điện tử - 1

Tem giấy dán trên rượu nhập khẩu sẽ được thay thế bằng tem điện tửẢnh: Internet

Với tư cách là cơ quan đầu mối, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính giải trình rõ về thực tế dán tem rượu hiện nay (rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước) về nguồn, mức kinh phí đầu tư dán tem, chi phí mua tem của doanh nghiệp... và dự kiến kinh phí triển khai dán tem theo công nghệ của đề án (nguồn, mức kinh phí đầu tư hệ thống, đào tạo nhân lực, chi phí đối với doanh nghiệp...).

Đồng thời, Bộ này cũng cần đưa ra phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ liên quan để thực hiện đề án (kể cả khả năng thuê doanh nghiệp triển khai, cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin cho đề án).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2015. Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải trình bổ sung nội dung về công nghệ dán tem trong đề án so với yêu cầu sản xuất dây chuyền công nghiệp, để bảo đảm khả thi khi áp dụng đối với rượu sản xuất trong nước.

Nguồn 24h