Rút đơn phá sản Công ty TNHH một thành viên Viễn dương Vinashin

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) khẩn trương làm việc với Tòa Kinh tế, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để rút đơn phá sản đã được nộp vào tháng 3/2014.

Rút đơn phá sản Công ty TNHH một thành viên Viễn dương Vinashin

Vinashinlines cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để hoàn tất các thủ tục chuyển chủ đầu tư, bán, thanh lý các tàu trước ngày 31/10/2014.

Trong thời gian chưa bàn giao tàu, đơn vị này có trách nhiệm tổ chức quản lý đảm bảo an toàn cho tàu và thuyền viên; việc ký mới các hợp đồng khai thác, cho thuê tàu phải được sự chấp thuận của tổ chức tín dụng cho vay mua tàu.

Theo Bảo Như
baodautu.vn

{fcomment}