S74: Điều chỉnh giảm gần 60% kế hoạch lợi nhuận năm

ngày 06/10/2015

HĐQT CTCP Sông Đà 7.04 (S74 – sàn HNX) vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

S74: Điều chỉnh giảm gần 60% kế hoạch lợi nhuận năm

Cụ thể, S74 điều chỉnh doanh thu giảm hơn 41 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,27% từ mức 401,56 tỷ đồng xuống 360,29 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm 7,23 tỷ đồng từ 12,51 tỷ đồng xuống 5,28 tỷ đồng, tương ứng giảm 57,79%.

Công ty cũng điều chỉnh giảm khoản tiền về tài khoản từ 462,75 tỷ đồng xuống 394,75 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm gần 18 tỷ đồng từ hơn 167 tỷ đồng xuống 149,46 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2015, S74 đạt 78 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 22% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ 2,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 3,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 177,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vọn vẹn 675 triệu đồng.

Chốt phiên guao dịch đầu tuần (ngày 5/10), S74 giảm mạnh 700 đồng (-7,4%) xuống 8.800 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 29.000 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán