SCIC tham gia đầu tư vào Cảng Hà Tĩnh

ngày 09/03/2015

Ông Dương Thế Cường, Giám đốc  CTCP Cảng Vũng Áng Việt - Lào cho biết, theo yêu cầu của Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) không được đầu tư ngoài ngành, đồng thời Tập đoàn cũng chưa góp vốn thực vào doanh nghiệp, bởi vậy phần vốn đầu tư của TKV chuyển sang cho Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

SCIC tham gia đầu tư vào Cảng Hà Tĩnh

Tiền thân là CTCP Cảng Hà Tĩnh, trong đó TKV góp 16,2 tỷ đồng, tương đương 36% vốn điều lệ, sau khi tiếp nhận bến số 1, số 2 và cơ cấu lại, được đổi tên thành CTCP Cảng Vũng Áng Việt- Lào, doanh nghiệp sẽ có số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, Công ty sẽ triển khai đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa và nâng cao năng lực xếp dỡ. Doanh nghiệp đang đề xuất với Bộ Tài chính hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Hà Tĩnh đối với các dự án đầu tư vào cảng Vũng Áng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán