PHC: Đặt kế hoạch lãi sau thuế 12,82 tỷ đồng

ngày 22/04/2015

Ngày 18/4, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) đã tổ chức họp ĐHCĐ. 

PHC: Đặt kế hoạch lãi sau thuế 12,82 tỷ đồng

Theo đó, ĐHCĐ thống nhất kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 4% cho năm tài chính 2014 trên mức lợi nhuận sau thuế 4,34 tỷ đồng. Năm 2015, PHC đặt mục tiêu 1.000 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 12,82 tỷ đồng. Ông Cao Tùng Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, kế hoạch doanh thu này là khả thi, dựa trên những hợp đồng xây lắp đã ký từ năm 2014.

Trong năm nay, PHC có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng từ mức 110 tỷ đồng hiện tại, thông qua việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ, với mức giá chào bán: 7.500 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và 85,5 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho đối tác riêng lẻ.

Giải thích tại ĐHCĐ, Ban lãnh đạo PHC cho biết, do thặng dư cổ phần của PHC khá lớn, với giá trị sổ sách lên tới hơn 14.000 đồng/CP, trong khi thị giá chỉ chưa tới 6.000 đồng/CP. 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán