Quỹ vaccine đã có 15 tài khoản tiếp nhận

Tính đến 15 giờ ngày 7-6 đã có 227.862 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị quy đổi ra VND là 1.425 tỷ đồng. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Ngày 8-6, với việc có thêm ba tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 (Quỹ vaccine) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Quỹ vaccine đã có 15 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 04 Ngân hàng.

Cụ thể, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR);

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài (Swift code: BIDVVNVX): 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR);

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài (Swift code: BFTVVNVX001): 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài (Swift code: HDBCVNVX): 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Thành phố Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài (Swift code: ICBVVNVX): 113366668888(VND); 113355558888(USD); 115522228888 (EUR)

Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 (Ban Quản lý Quỹ) cho biết, tính đến thời điểm 15 giờ ngày 7-6 đã có 227.862 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị quy đổi ra VND là 1.425 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và 4.553,88 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền (Tổng số: 5.978,88 tỷ đồng).

Dự kiến, hằng ngày, Ban Quản lý Quỹ sẽ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguồn Nhân Dân