SD7: Giảm mạnh kế hoạch lợi nhuận, tăng lương

ngày 10/11/2015

HĐQT CTCP Sông Đà 7 (SD7 - sàn HNX) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.

SD7: Giảm mạnh kế hoạch lợi nhuận, tăng lương

Cụ thể, SD7 điều chỉnh tăng mạnh chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh từ 362 tỷ đồng lên 540,7 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 50%; doanh thu điều chỉnh tăng hơn 31% từ mức 458,2 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế giảm 81,67% từ 6 tỷ đồng xuống còn 1,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 76,5% từ 4,68 tỷ đồng xuống 1,1 tỷ đồng.

Vốn điều lệ Công ty cũng được điều chỉnh tăng 33,33% từ 90 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng; thu nhập bình quân của CBCNV tăng từ 6 triệu đồng/người/tháng lên 6,3 triệu đồng/người/tháng. Chỉ tiêu đầu tư trong năm cũng được điều chỉnh tăng nhẹ từ 30 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III, SD7 đạt 216,31 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 57,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 13,12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 3,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu SD7 đạt 650,16 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 16,32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 17 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch sáng ngày 9/11, SD7 giảm 200 đồng (-2,1%) xuống 9.400 đồng/Cp với thanh khoản đạt 3.000 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán