Sẽ kết nối hải quan một cửa vào cuối năm 2014

 Theo Tổng cục Hải quan, dự kiến đến tháng 12/2014, Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia sẽ chính thức được kết nối. 

 

Sẽ kết nối hải quan một cửa vào cuối năm 2014

 

Theo lộ trình, tháng 9/2014, Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa sẽ ban hành Quy chế và trách nhiệm của các bên liên quan, hiệu chỉnh kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và cán bộ công chức.

Cũng trong tháng 9, Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng, triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai thực hiện giai đoạn II.

Cơ chế hải quan một cửa quốc gia là hệ thống tích hợp, cho phép các bên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu nộp hoặc gửi thông tin và chứng từ chuẩn hóa tới một điểm tiếp nhận duy nhất. Các cơ quan nhà nước xử lý dữ liệu, thông tin và ra quyết định dựa trên hệ thống các quy trình, thủ tục thống nhất và đồng bộ.

Theo Chí Tín
baodautu.vn

{fcomment}