Sonadezi dự kiến chi trả 150 tỷ đồng tiền cổ tức

ngày 19/11/2019

Ảnh Internet

Ngày đăng ký cuối cùng vào 2/12, ngày giao dịch không hưởng quyền 29/11. Ngày thanh toán dự kiến vào 27/12.

Trước đó vào cuối tháng 10, Sonadezi đã chia cổ tức đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 5%, qua đó nâng tổng mức chi cổ tức cho năm 2018 lên 8% đều bằng tiền mặt. Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Sonadezi là 7% bằng tiền.

Năm ngoái, Sonadezi ghi nhận doanh thu tăng 14% lên 4.315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu về hơn 794 tỷ đồng, tăng 34%. Sang năm 2019, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 830 tỷ đồng, tăng 4%. Qua 9 tháng, doanh nghiệp khu công nghiệp này có lãi 754 tỷ đồng, tăng 37% và thực hiện 91% kế hoạch năm.


Nguồn: Báo Đấu Thầu